Genoptræning med tilskud

 

Henvisning til genoptræning 

Praktiserende læger kan henvise til genoptræning hos en praktiserende fysioterapeut.

Genoptræningen kan være inviduel, på hold eller som opfølgende træningsterapi. Du aftaler med din fysioterapeut, hvad der passer dig bedst. Der ydes tilskud fra regionen ved en lægehenvisning og der afregnes efter overenskomstbestemte takster, se under "priser og tilskud".

Alle besøg afregnes, og træningen skal være superviseret af en fysioterapeut. Ønskes rabataftale henviser vi til de forskellige typer medlemskaber under Træningscenter.

Sygeforsikring Danmark yder tilskud til genoptræning. 

Mange private sundhedsforsikringer dækker genoptræning. Medbring brev fra forsikringselskab.

Hvis patienten ikke har økonomisk mulighed for at betale egenandelen for den fysioterapeutiske ydelse, kan patienten søge kommunen om hjælp. Hjælpen kan ud fra en konkret vurdering ydes efter henholdsvis Lov om social pension og Lov om aktiv social politik. Kontakt borgerservice i din kommune.