Priser og tilskud

Der ydes tilskud til fysioterapi efter henvisning fra en læge. Henvisningen skal tages i brug inden for 2 måneder efter udstedelse fra lægen og er gældende for 1 år. Regionen regulerer honorar for fysioterapi og tilskud 2 gange årligt.

Dit gule sundhedskort registerer du selv, hver gang du er på klinikken. Det er din elektroniske underskrift på, at du er i et behandlingsforløb.

Sygeforsikringen Danmark kræver ikke henvisning for at yde tilskud til fysioterapi. 

Har du en sundhedsforsikring der dækker din fysioterapi medbringes oplysningsbrev.

Hvis patienten ikke har økonomisk mulighed for at betale egenandelen for den fysioterapeutiske ydelse, kan patienten søge kommunen om hjælp. Hjælpen kan ud fra en konkret vurdering ydes efter henholdsvis Lov om social pension og Lov om aktiv social politik. Kontakt borgerservice i din kommune.

 

Behandlingstakster – Fysioterapi

Pr. 1. oktober 2018 – gruppe 1 patienter


 

 

Patient andel ved 
henvisning
 

Danmark- 
tilskud

Honorar uden
henvisning

 

Første behandling 273,54 133,00 500,00  
Normal behandling 173,92  88,00 400,00  
Hold 115,96  59,00 191,03  
Opfølgende træningsterapi  57,97  30,00 100,00  
Selvtræning i ydertider* samt weekend 249,00  00,00 249,00  

Tillæg for behandling
udenfor normal arbejdstid*

155,80  00,00 155,80  
Lørdag, søn-og helligdage 311,59  00,00

 311,59

 

 Udvidet tidsforbrug: kr. 150,00 pr 15 minutter

Akupunktur Normal behandling + 60,-

Chokbølgeterapi

Første konsultation: 500,- Efterfølgende behandlinger: 300,- pr. gang

Engangsgebyr lagen

30,-

Nøgle/Indmeld.gebyr

100,-

* før kl. 08.00 og efter kl. 16.00 

 

Afbud skal meldes senest kl. 09.00 på behandlingsdagen. Udeblivelse, eller afbud senere end kl. 09.00 medfører et gebyr på kr. 160,00 – ifølge overenskomst. Afbud kan indtales på tel. svarer på 3929 1042 på SMS til 6058 4870 eller klinikkens mail.